DN har fått en Diktdoktor. Dit kan hugade skribenter skicka in dikt för bedömning och hjälp. Men Diktdoktorn tar bara emot en dikt åt gången, så skicka inga luntor!

Det skadar inte heller att rota runt lite i Diktdoktorns arkiv och se vilka tips och råd andra poeter har fått – det går att lära sig en hel del där.

© 2019 Skriva.net Suffusion theme by Sayontan Sinha